"Atsuko Seta"
 

Born in Osaka, Japan. Atsuko Seta started her career as a pianist thanks to the Argentine pianist Eduardo Delgado.@In 1993, Atsuko Seta won the Best Soloist Prize of All Japan Musicianfs Association Competition, In 1996, the Top Prize for Masterplayers International Music Competition in Italy.
 
Her talent has been noticed by the president conductor Maestro Richard Schumacher.
Since 1997, she has performed in Europe every year, especially in Poland she plays many Piano Concertos with Filharmonia Sudecka under the conducting Maestro Jozef Wilkomirski.
ln 2003 Atsuko Seta got Music Critic Club Prize that is given to the most active musician in West Japan.
ln 2004, she got the lbla Grand Prize <Ginastera Special Award> in ltaly and played in New York Carnegie Hall where her performance has given exceptional impression to the audience.
Now, Atsuko Seta teach in Payap University Thailand as a Guest Professor.
 
 
 1955 Born in Osaka,Japan
 1977 Graduated from Dept.of Music, Piano Course,Osaka Kyoiku University
 1978 Completed a Postgraduate Course
 1982 Studied in Wiener Sommerseminar for Music (Austria)
 1991 Studied in Sion International Music Academy Master Course(Swizerland)
 1995 Studied in Kyoto France Music Academy
 1996 Studied in Flaine International Music Academy Master Cours(France)
 
                                           Prize
 
 1992 Third Prize of Japan Classic Music Competition
 1993 Best Soloist Prize of All Japan Musician's Association Competition.
 1996 Masterplayers Prize of Masterplayers International Music Competition in Italy
 2003 Music Critic Club Prize in Japan
 2004 IBLA GRAND PRIZE in Italy <Ginastera Special Award>
 
               ----------------------------------------------
 
 1996 A Jury of Japan Classic Music Competition.
 1997`1999 A Jury of Masterplayers International Music Competition